Anasayfa Firma Profili
Firma Profili e-Posta

Son yıllarda bütün dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda kültürel mirasın korunması ve yaşatılması hem ülkelerin gelişmişlik seviyesinde bir ölçü olarak kabul edilmekte ve hem de bütün insanlığın geçmişten gelen mirasına sahip çıkma arzusunu güçlendirmektedir. Bu nedenledir ki restorasyon ve konservasyon dünya ülkeleri arasında bir prestij mesleği haline gelmiştir.

Ülkemizde de restorasyon ve konservasyon alanında büyük çabalar mevcuttur. Bu çabalar sonucunda önemli projeler uygulamaya konulmuştur.. Ancak bilinmektedir ki restorasyon ve konservasyon alanında başarılı olunabilmesi için her meslekte olduğu gibi sağlam bir alt yapı, bu alanda ihtiyaç duyulan yetişmiş tecrübeli eleman ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilecek güvenli ve kaliteli malzemeye ihtiyaç vardır. Art & Restoration yukarıda sözü edilen ihtiyaçlar doğrultusunda hem devam etmekte olan arkeolojik kazılar ve konservasyon projelerinin hem de gelecekte yapılacak projelerin alt yapısını oluşturmak , yetişmiş ve tecrübeli konservatör ve malzeme ihtiyacını karşılamak amacı ile 1997 yılında kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde tecrübeli elemenlardan oluşan, ülkemizin en büyük konservasyon ekibi ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında pekçok arkeolojik alan konservasyonu konulu projeyi başarı ile tamamlamış ve pekçok proje üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir. Oluşturulan konservasyon ekibinde mozaik, duvar resmi, seramik ve maden konservasyonu alanında uzman konservatörler yer almaktadır. Bununla beraber hazırladığı restorasyon alanında kullanılan malzeme kataloğu ile de gerek ülkemizde yapılan arkeolojik kazılar gerekse restorasyon projelerinin ihtiyaç duyduğu güvenli restorasyon malzemelerini temin etmekte ve kullanıma sunmaktadır.

Art & Restoration kuruluşundan bu yana biri Ankara'da ve diğeri İstanbul'da olmak üzere iki büyük, tam donanımlı resim restorasyon laboratuarı kurarak uzmanların hizmetine sunmuştur.

Dünyada oluşan yeni teknikler ve yeni malzemeleri sürekli olarak yakından takip eden Art & Restoration bu yenilikleri diğer dünya ülkeleri ile aynı anda ülkemizdeki uzmanların hizmetine sunmaktadır. Bu vesile ile ülkemizdeki kültürel mirasın dünya standartlarında korunması ve yaşatılmasında gerek ekipman gerek oluşturduğu konservatör kadrosu ile uzman düzeyinde gerekse de malzeme temin etmek sureti ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.