Anasayfa Kurumsal
Kurumsal
Firma Profili e-Posta

Son yıllarda bütün dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda kültürel mirasın korunması ve yaşatılması hem ülkelerin gelişmişlik seviyesinde bir ölçü olarak kabul edilmekte ve hem de bütün insanlığın geçmişten gelen mirasına sahip çıkma arzusunu güçlendirmektedir. Bu nedenledir ki restorasyon ve konservasyon dünya ülkeleri arasında bir prestij mesleği haline gelmiştir.

Ülkemizde de restorasyon ve konservasyon alanında büyük çabalar mevcuttur. Bu çabalar sonucunda önemli projeler uygulamaya konulmuştur.. Ancak bilinmektedir ki restorasyon ve konservasyon alanında başarılı olunabilmesi için her meslekte olduğu gibi sağlam bir alt yapı, bu alanda ihtiyaç duyulan yetişmiş tecrübeli eleman ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilecek güvenli ve kaliteli malzemeye ihtiyaç vardır. Art & Restoration yukarıda sözü edilen ihtiyaçlar doğrultusunda hem devam etmekte olan arkeolojik kazılar ve konservasyon projelerinin hem de gelecekte yapılacak projelerin alt yapısını oluşturmak , yetişmiş ve tecrübeli konservatör ve malzeme ihtiyacını karşılamak amacı ile 1997 yılında kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde tecrübeli elemenlardan oluşan, ülkemizin en büyük konservasyon ekibi ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında pekçok arkeolojik alan konservasyonu konulu projeyi başarı ile tamamlamış ve pekçok proje üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir. Oluşturulan konservasyon ekibinde mozaik, duvar resmi, seramik ve maden konservasyonu alanında uzman konservatörler yer almaktadır. Bununla beraber hazırladığı restorasyon alanında kullanılan malzeme kataloğu ile de gerek ülkemizde yapılan arkeolojik kazılar gerekse restorasyon projelerinin ihtiyaç duyduğu güvenli restorasyon malzemelerini temin etmekte ve kullanıma sunmaktadır.

Art & Restoration kuruluşundan bu yana biri Ankara'da ve diğeri İstanbul'da olmak üzere iki büyük, tam donanımlı resim restorasyon laboratuarı kurarak uzmanların hizmetine sunmuştur.

Dünyada oluşan yeni teknikler ve yeni malzemeleri sürekli olarak yakından takip eden Art & Restoration bu yenilikleri diğer dünya ülkeleri ile aynı anda ülkemizdeki uzmanların hizmetine sunmaktadır. Bu vesile ile ülkemizdeki kültürel mirasın dünya standartlarında korunması ve yaşatılmasında gerek ekipman gerek oluşturduğu konservatör kadrosu ile uzman düzeyinde gerekse de malzeme temin etmek sureti ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 
Vizyon & Misyon e-Posta
...
 
Kalite Belgeleri e-Posta

   

  

 

            

 

     

 
İlkelerimiz e-Posta
Yapım Aşamasında...
 
KALİTE POLİTİKASI e-Posta

  

 

 

v  Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek, her zaman güvenilir bir firma olmak,ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttırmak,

v  Dünya üzerindeki teknolojileri takip etmek faaliyetlerimizde uygulamak, eğitimlerin verilmesini sürekli kılmak

v  Ulusal ve uluslar arası ar-ge faaliyetleri içinde yeni teknikler geliştirmek için faaliyetlerde bulunmak, geliştirilen tekniklerin uzmanlarla paylaşımını ve yayınlanmasını sağlamak

v  Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ ‘ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracak faaliyetleri,

v  Sektörümüzde kalite ile özdeşleşmiş bir firma olmak hedefi doğrultusunda; sürekli müşteri  memnuniyetini sağlamak, takım anlayışı ile çalışmak,çalışanların memnuniyeti ve sürekli eğitimi ile restorasyon taahhüt ve satış hizmetini istenen kalitede yapmak ve zamanında tamamlamak,

İSİG POLİTİKASI

 

v  İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek,

v  Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

v  Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,

                                            ÇEVRE POLİTİKASI

 

v  Doğal ve kültürel mirası korunması adına bilinci çevremize ve takımımıza benimsetmek

v  Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki ÇEVRE, İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,

v  Ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak,

v  Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

                                                                       Genel  Müdür

 

 

 

Dök.No: ÇİSKPO 01, Yayın Tarihi: 23.08.06

Rev.No: 01, Revizyon Tarihi: 18.02.09