Anasayfa Taş Eserlerin Konservasyonu
Taş Eserlerin Konservasyonu
İstanbul Üniversitesi Ön Cephe e-Posta

Restorasyon ve konservasyon projesi; rektörlük binası ön cephesinin temizlik, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını kapsamaktadır.İstanbul Üniversitesi 19. yüzyılda inşa edilen ve dönemin tüm mimari özelliklerini en iyi şekilde yansıtan yapılardan biridir. Yapıda malzeme olarak mermer ve küfeki taşı kullanılmıştır. Mermer ve taşın yüzeyinde oluşan atmosfer kirliliği AB 57 formülü kullanılarak temizlenmiştir.İstanbul Üniversitesi 19. yüzyılda inşa edilen ve dönemin tüm mimari özelliklerini en iyi şekilde yansıtan yapılardan biridir. Yapıda malzeme olarak mermer ve küfeki taşı kullanılmıştır. Mermer ve taşın yüzeyinde oluşan atmosfer kirliliği AB 57 formülü kullanılarak temizlenmiştir.

Proje 1998 yılında gerçekleştirilmiştir.
 
Beyazıt Kulesi e-Posta
Restorasyon ve konservasyon projesi; taş temizliği, sağlamlaştırılması ve duvar resmi restorasyonu ve konservasyonu çalışmalarını kapsamaktadır.
Beyazıt Kulesi, 18. yüzyılda yangın kulesi olarak inşa edilen ender yapılardan biridir. Balyan ailesinin eserlerinden olan yapı küfeki taşından inşa edilmiştir. Seyir katında ise duvarlar ve tonozlar duvar resimleri ile süslenmiştir.

Küfedeki taşların yüzeyinde oluşan atmosfer kirliliği AB 57 formülü kullanılarak temizlenmiş, bozulan taşlar sağlamlaştırılarak konservasyonu yapılmıştır. Duvar resimlerinin yüzeyindeki yağlı boya ve macun tabakası duvar resimlerine zarar verilmeden alınarak resimler ortaya çıkartılmış, restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır.

Proje 1997 - 1998 yıllarında gerçekleştirilmiştir.