Image
Yükleniyor
Image

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

Image
  • ESERLERİN Zaman Yolculuğunda Yol Arkadaşınız

    ART RESTORASYON, kuruluşundan bugüne kadar birçok restorasyon, konservasyon  ana başlıkları altında taşınabilir kültür varlıkları (metal, seramik, cam, taş ve mermer ) arkeolojik alan koruması  (arkeolojik yapılar, mozaik duvar resmi),  sit alanlarının korunması, sanat değeri veya arkeolojik değer taşıyan mimari yapıların restorasyonu(dini yapılar, hanlar, medreseler, hamamlar ve sivil yapılar) ve kültür varlıklarının korunması ve restorasyonu  işlemlerini başarılı şekilde devam ettiren bir şirkettir. Şirketimiz T.C. Kültür Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili mevzuatları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
    ART RESTORASYON, doğal ve kültürel varlıkların bilimsel yöntemler ile uluslararası standartlarda korumak ve restorasyonlarını yapmak amacı ile 1997 yılında kurulmuştur. Bilindiği gibi son yıllarda restorasyon ve konservasyon uluslararası çevrelerde bir bilim dalı olarak kabul görmeye başlamıştır. Bu nedenle gelişen teknolojilerin sürekli takip edilmesi ve bu doğrultuda personelin yetiştirilmesi ve yapılan uygulamaların bilimsel alt yapı ile gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir başarının sağlanmasında öncelikli prensip olarak kabul edilmiştir.  Geçen zaman içerisinde tecrübeli elemanlardan oluşan, Türkiye’nin en büyük konservasyon ekibi ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında pek çok arkeolojik alan konservasyonu ve mimari eser restorasyonu projesini başarı ile tamamlamıştır; pekçok proje üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir.
    Oluşturulan konservasyon ekibinde mozaik, duvar resmi, seramik ve maden konservasyonu alanında uzman konservatörler yer almaktadır. Ülkemizdeki kültürel mirasın dünya standartlarında korunması ve yaşatılmasında faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi baz alarak devam ettirmektedir.

HİZMET ALANLARIMIZ